CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HOÀNG PHÚC

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hoàng Phúc là đơn vị chuyên về lĩnh vực môi trường và công trình kỹ thuật xây dựng.
- Chúng tôi tư vấn thiết kế và thi công chuyên nghiệp các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, các giải pháp sản xuất sạch hơn nhằm giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường.
- Hoàng Phúc tự hào là đơn vị sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao và kinh nghiệm thực tế nhằm đem đến sản phẩm dịch vụ với chất lượng cao nhất, giá thành hợp lý nhất với chi phí vận hành tối ưu.
- Hoàng Phúc phát triển bền vững dựa trên nền tảng chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp. Hoàng Phúc luôn cam kết đáp ứng nhu cầu cao nhất của khách hàng, tất cả vì mục tiêu “Cho cuộc sống thêm xanh”.

Tư vấn

 • Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 • Tư vấn lập giấy phép môi trường: giấy phép xả thải, giấy phép nhập phế liệu
 • Lập hồ sơ nghiệm thu môi trường
 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
 • Công nghệ sản xuất sạch hơn
 • Các hồ sơ môi trường khác

Cung cấp

 • Hoá chất, máy móc thiết bị ngành môi trường
 • Dịch vụ bảo trì hệ thống
 • Cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống xử lý môi trường
 • Sắt thép xây dựng và vật liệu đường ống

Thiết kế - Thi công

 • Công trình xử lý nước sạch
 • Công trình xử lý nước thải
 • Công trình xử lý khí thải, bụi, hơi hoá chất
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật: PCCC, cấp thoát nước